Úvod » Obecní úřad » Uzemní plán

Uzemní plán

ÚZEMNÍ PLÁN

vydaný dne 27.11.2017 Zastupitelstvem obce Rozdrojovice, který nabyl účinnosti dne 19.12.2017,

Kompletní dokumentace  (zip 12,96MB)

Změna č.1 ÚP Rozdrojovice datum nabytí účinnosti 1.11.2018, je zveřejněn  v elektronické podobě)

Změna č.1 ÚP Rozdrojovice (zip 1,86MB)

Úplné znění po změně č.1 ÚP Rozdrojovice (zip 7,8MB)

 

ÚP Rozdrojovice je zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup v kompletní podobě, textová část C.  - Příloha  odůvodnění  je  v souladu s požadavky zákona o ochraně osobních údajů anonymizována.

 

Územní studie pro Lokalitu U Kříže

Jednotlivé přílohy studie jsou uméstěny na stránkách pořizovatele:

Kopletní územní studie (zip 2,7MB)

 

Do kompletních dokumentací v tištěné podobě je možné nahlížet na:
- OÚ Rozdrojovice, Na Dědině 7, Rozdrojovice
- odboru stavebním a životního prostředí, MěÚ Kuřim
- odboru investičním, MěÚ Kuřim
- odboru územního plánování a stavebního řádu, Krajský úřad JMK

 

Územní studie Lokalita Z2, P2 (Na Rovinách)

Byly vložena do evidence územně plánovací činnosti 2.12.2021

Prověření možnosti využití ÚS na Rovinách v pdf (378 kB)

Komletní územní studie (zip 3,67 MB)