Úvod » Obecní úřad » Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce

Ustavující zasedání ZO bylo dne 31.10.2018 a bylo zvoleno zastupitelstvo


Starosta obce: Ing. Daniel Stráský,

tel. 606 073 667, email: starosta@rozdrojovice.cz


Místostarosta obce: Ing. Martin Kružík,

email: mistostarosta@rozdrojovice.cz

 

Uvolněný zastupitel: Stanislav Slouka,

tel. 606 073 668, email: slouka@rozdrojovice.cz

 

Další zastupitelé:

Jan Machát

Věra Svrčinová

RNDr. Karel Taft, MBA, email: taft@rozdrojovice.cz

Ing. Oldřich Pokorný, email: pokorny@rozdrojovice.cz

Ing. Milan Šťastný, email: stastny@rozdrojovice.cz

Věra Svídová, email: svidova@rozdrojovice.cz

 

 

VÝBOR KONTROLNÍ

předseda: Ing. Milan Šťastný

členové výboru: Ing. Oldřich Pokorný, RNDr. Antonínová Hana CSc.

 

VÝBOR FINANČNÍ

předseda: Věra Svídová

členové výboru: Ing. Kristýna Havířová, Mgr. Hana Puklová

 

VÝBOR PRO VNITŘNÍ ZÁLEŽITOSTI OBCE, LESY, EKOLOGII A POŘÁDEK

předseda: Stanislav Slouka

členové výboru: Jiří Černoch ml. Miloš Pruša


VÝBOR PRO ROZVOJ OBCE A DOPRAVU

předseda: RNDr. Karel Taft, MBA

členové výboru: Ing. Michal Klimeš MBA, Ing. Marie Veselá


VÝBOR PRO VÝSTAVBU

předseda: Jan Machát

členové výboru: Jiří Černoch st., Pavel Merčák


BOR SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ

předseda: Věra Svrčinová

členové: Jana Drápalová, Lenka Hladíková