Úvod » Obecní úřad » Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce

Ustavující zasedání ZO bylo dne 3.11.2014 a bylo zvoleno zastupitelstvo

Starosta obce: Ing. Daniel Stráský,

tel. 606 073 667, email: starosta@rozdrojovice.cz


1.Místostarosta obce: Stanislav Slouka,

tel. 606 073 668, email: mistostarosta@rozdrojovice.cz

2.Místostarosta obce: Ing. Martin Kružík,

email: mistostarosta2@rozdrojovice.cz

Složení výborů OZ:
výbor kontrolní: Pavel Merčák, členové: Tomáš Travník, Jindřich Raška,

email: kontrolni@rozdrojovice.cz

výbor finanční a pozemkový: Ing. Kristýna Havířová, členové: Marie Malenová, Lucie Krahulová

výbor pro výstavbu a ekologii: Jan Machát, členové: Jiří Černoch st., Martin Kružík

výbor pro veřejný pořádek: Miloš Pruša, členové: Stanislav Slouka, Jiří Černoch,

email: poradek@rozdrojovice.cz

výbor sociální a kulturní: Věra Svrčinová, členové: Lenka Hladíková, Jana Drápalová

výbor pro lesy a ekologii: Jiří Černoch, členové: Michal Lancouch, Michal Stráský,
email: lesy@rozdrojovice.cz

Ověřování podpisů a listin: Věra Svídová, Jana Blažková