Úvod » Obecní úřad » Územní plán

Uzemní plán

ÚZEMNÍ PLÁN

Změna č. 2 ÚP Rozdrojovice byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Rozdrojovice č. 3 ze dne 20. 3. 2023 a datum nabytí  účinnosti je 6. 4. 2023,

Kompletní dokumentace (zip 11,725 MB)

 

Územní studie pro Lokalitu U Kříže

Jednotlivé přílohy studie jsou uméstěny na stránkách pořizovatele:

Kopletní územní studie (zip 2,7MB)

 

Do kompletních dokumentací v tištěné podobě je možné nahlížet na:
- OÚ Rozdrojovice, Na Dědině 7, Rozdrojovice
- odboru stavebním a životního prostředí, MěÚ Kuřim
- odboru investičním, MěÚ Kuřim
- odboru územního plánování a stavebního řádu, Krajský úřad JMK

 

Územní studie Lokalita Z2, P2 (Na Rovinách)

Byly vložena do evidence územně plánovací činnosti 2.12.2021

Prověření možnosti využití ÚS na Rovinách v pdf (378 kB)

Kompletní územní studie (zip 3,67 MB)