Úvod » Vzdělávací instituce

Předškolní a základní vzdělávání

Logo školy a školky

Základní škola

První škola byla v naší obci zřízena roku 1834. V roce 1887 obec vystavěla novou školu v místě současné budovy.

Po celkové rekonstrukci a dostavbě v roce 2015 se zvedla kapacita školy na 80 žáků. Po další rekonstrukci školy a přístavby nové budovy školy v průběhu roku 2018 je současná kapacita 150 žáků na prvním stupni ZŠ.

V nové dvoupodlažní budově školy se v nadzemním podlaží nachází tělocvična o rozměrech 17x25 m  a dvě nové třídy základní školy. V dolním podlaží je jídelna s výdejnou, sociální zázemí pro jídelnu

a tělocvičnu, dále zde jsou připravené prostory pro realizaci školní kuchyně, kterou budou moci využívat i cizí strávníci.

 

Mateřská škola

V září roku 2011 byla uvedena do provozu mateřská škola pro 20 dětí. Od září 2015 je kapacita školky 36 dětí.

 

Virtuální prohlídku některých částí školy zaznamenanou v únoru 2019 najdete na adrese:  http://www.skolarozdrojovice.pano3d.cz/

 

Video z rekonstrukce školy v roce 2015:

Video ze dne otevřených dveří

 

 

 

Rekonstrukce základní školy umožní:

· navýšení kapacity ZŠ na 80 žáků (navýšení o 54 žáků)

· navýšení kapacity MŠ na 36 žáků (navýšení o 16 žáků)

· úsporu nákladů na vytápění

· úsporu provozních výdajů spojených s výdejem stravy (díky propojení je strava vydávána v ZŠ i MŠ)

· nové inovativní využití inovovaných učeben

Během realizace stavebních prací bylo nutné řešit vzniklé vícepráce a méněpráce (např. nesoudržnost starých omítek, degradace hydroizolace, skladba podlah, nevhodná poloha teplovodních kanálů, objev starých pařezů v místě základů, atd.). V důsledku dodatečných prací byl prodloužen termín realizace stavby do 31. 8. 2015. Tímto termínem však nebyl ohrožen