Úvod » Vzdělávací instituce

Předškolní a základní vzdělávání

Logo školy a školky

Základní škola

První škola byla v naší obci zřízena roku 1834. V roce 1887 obec vystavěla novou školu v místě současné budovy. Po celkové rekonstrukci a dostavbě v roce 2015 je současná kapacita školy 80 žáků na prvním stupni ZŠ.

 

 

Rekonstrukce školy

Od února do srpna 2015 proběhla rozsáhlá rekonstrukce stávající budovy základní školy. Bylo přistavěno jedno nové podlaží, vznikly tak další prostory pro stávající základní školu a také pro mateřskou školu. Byla také propojena hlavní budova školy s vedlejší budovou. Celá rekonstrukce byla spolufinancována z Evropské unie z Regionálního operačního programu ROP Jihovýchod.

 

Mateřská škola

V září roku 2011 byla uvedena do provozu mateřská škola pro 20 dětí. Od září 2015 je kapacita školky 36 dětí.

 

 

Video ze dne otevřených dveří

 

Dostavba tělocvičny

 

V lednu 2019 byla do provozu uvedena nová dvoupodlažní budova školy. V nadzemní podlažní se nachází tělocvična o rozměrech 17x25m  a dvě nové třídy základní škola. V podzemním podzemí vzniklo zázemí tělocvičny a jídelna se zázemím.

 

 

Rekonstrukce základní školy umožní:

· navýšení kapacity ZŠ na 80 žáků (navýšení o 54 žáků)

· navýšení kapacity MŠ na 36 žáků (navýšení o 16 žáků)

· úsporu nákladů na vytápění

· úsporu provozních výdajů spojených s výdejem stravy (díky propojení je strava vydávána v ZŠ i MŠ)

· nové inovativní využití inovovaných učeben

Během realizace stavebních prací bylo nutné řešit vzniklé vícepráce a méněpráce (např. nesoudržnost starých omítek, degradace hydroizolace, skladba podlah, nevhodná poloha teplovodních kanálů, objev starých pařezů v místě základů, atd.). V důsledku dodatečných prací byl prodloužen termín realizace stavby do 31. 8. 2015. Tímto termínem však nebyl ohrožen