Úvod » Vzdělávací instituce » Tělocvična

Tělocvična

Pronájmy tělocvičny

Nově vybudovaná tělocvična, může být od února 2019  v době kdy není využívaná Zakladní školou, také využívána širokou veřejností.
Pronajmout si tělocvičnu bude možné ve všední dny od 17:00 do 22:00 hodin a o víkendech od 9:00 do 22:00 hodin.
Objednávat a rezervovat si termíny pronájmu bude možné na:
mistostarosta@rozdrojovice.cz
slouka@rozdrojovice.cz
nebo na tel. 606 073 668

Objednat tremín pronájmu lze nejdříve 3 dny před dnem pronájmu tělocvičny, dřívější objednávky nemusí být akceptovány.

Volné termíny naleznete na odkazu obsazenost tělocvičny
Mezi nájemcem a pronajímatelem, kterým je ZŠ a MŠ Rozdrojovice bude uzavřena nájemní smlouva.

 

Vzor nájemní smlouvy + provozní řád

 

CENÍK PRONÁJMU TĚLOCVIČNY PRO VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Doba užívání

Sazby v uvedených časech

9.00-22.00

Pronájem 1 hodiny

400 Kč

Pronájem 2 hodin

750 Kč

Pronájem 3 hodin

1100 Kč

Pronájem 4 hodin

1400 Kč

Pronájem 5 hodin

1700 Kč

Celodenní pronájem

2500 Kč

- v případě pronájmu necelé hodiny se účtuje sazba v poměrné výši zaokrouhlená na celé koruny nahoru
- z výše uvedených plateb jsou osvobozeny hodiny vyhrazené kulturním akcím pořádaných obcí Rozdrojovice
- přiznání dalších osvobození je v kompetenci ZŠ a MŠ Rozdrojovice a dále zastupitelstva obce Rozdrojovice.