Rozpočty svazků

  • Informace o vyvěšení dokumentů Svazku obcí Panství hradu Veveří

Dokumenty Svazku obcí Panství hradu Veveří zveřejněné v elektronické podobě na webových stránkách svazku http://www.panstviveveri.cz/informace/ v listinné podobě jsou k nahlédnutí u účetní na OÚ Říčany.

- Schválený rozpočet Svazku obcí Panství hradu Veveří, včetně Návrhu rozpočtu svazku a přijatých rozpočtových opatření

- Schválený závěrečný účet Svazku obcí Panství hradu Veveří, včetně Návrhu závěrečného účtu svazku

- Střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí Panství hradu Veveří, včetně Návrhu střednědobého výhledu rozpočtu svazku

  • Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko

- střednědobý výhled rozpočtu DSO

- rozpočtové provizorium DSO

- rozpočet DSO

- rozpočtové opatření DSO

- závěrečný účet DSO

Všechny tyto dokumenty najdete na strankách svazku http://www.svazvak-tisnov.cz