Rozpočty svazků

  • Rozpočet SOPHV

- Schválený rozpočet Svazku obcí Panství hradu Veveří na rok 2017 je umístěn na webových stránkách svazku http://www.svazekveveri.cz/dokumenty/, v listinné podobě je k nahlédnutí u účetní na OÚ Říčany.

  • Rozpočtový výhled SOPHV

- Rozpočtový výhled Svazku obcí Panství hradu Veveří 2017-2019 je umístěn na webových stránkách svazku http://www.svazekveveri.cz/dokumenty/, v listinné podobě je k nahlédnutí u účetní na OÚ Říčany.

  • Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko

- střednědobý výhled rozpočtu DSO

- rozpočtové provizorium DSO

- rozpočet DSO

- rozpočtové opatření DSO

- závěrečný účet DSO

Všechny tyto dokumenty najdete na strankách svazku http://www.svazvak-tisnov.cz