Úvod » Vzdělávací instituce » Škola » Školní jídelna

Informace o stravování

Informace rodičům strávníků školní jídelny – výdejny na ZŠ Rozdrojovice

Dovoz ze ŠJ Kuřim, Jungmannova, tel. 541230342 klapka 25,736607572, e-mail jídelna@zskj.cz

Cena obědu 27 Kč (žáci narození do 31.8. 2008), mladší žáci 24 Kč.

Obědy přihlašují/odhlašují rodiče den předem nejpozději do 11 hodin do ŠJ Kuřim, Jungmannova.

Jídlo je možné vydat jen první den vícedenní absence žáka do přinesených označených jídlonosičů v době od 11.15 do 11.30 hodin, případně do ponechaných nádob ráno ve školní jídelně-výdejně.

Zálohovou měsíční úhradu obědů ve výši 540 Kč (žáci narození do 31.8. 2008) a 480 Kč (ostatní žáci)

uhraďte prosím bezhotovostní platbou na bankovní účet organizace 27-5829370217/0100

pod variabilním symbolem (číslo popisné vašeho bydliště) nejpozději do posledního dne předchozího měsíce vyjma měsíce září. Pokud nebude platba k danému datu připsána na účet organizace, bude vašemu dítěti pozastaven výdej obědů až do zaplacení pohledávky.

Přeplatek obědů za školní rok 2017 – 2018 byl poslán na váš bankovní účet v měsíci červenci 2018.