Mladé Hody

Pravidelně se v naší obci v polovině května konají krojované Mladé hody. Krojovaný průvod párů obchází vesnici, při které zve občany na večerní hodovou zábavu. Při tomto průvodu jsou nabízeny rozmarýny a víno. Při večerní zábavě jsou pak tancovány ČESKÁ A MORAVSKÁ BESEDA. Termín hodů je dán výročím patrona Jana Nepomuckého, kterému je zasvěcena naše kaplička. Jeho památka se připomíná 16. května, a to nejen v Evropě, ale i v dalších zemích světa.