Úvod » O obci » Historie

Historie Rozdrojovic

V místech kde stojí dnešní vesnice, bylo osídlení již od pravěku. Nasvědčují tomu četné nálezy a vykopávky. Původní osada stávala asi o 1km jihovýchodněji a byla zřejmě vypálena při nájezdech uherských kmenů ve 13. století. Původní osada zřejmě měla nedostatek vody, proto se vypálení usadili na místě dnešní vesnice.
První písemná zmínka pochází z roku 1402, kde je uvedeno, že markrabě Jošt zapsal Žofii z Kyšperku roční činži 5 hřiven na vesnice Hlince a Rozdrojovice. Dějiny Rozdrojovic jsou úzce spjaty s dějinami hradu Veveří. V roce 1848 bylo zrušeno nevolnictví , do té doby byla veškerá správa a dění v obci řízena z hradu Veveří a okresního hejtmanství v městě Brně. Od této doby byly voleni-jmenování starostové, kteří podléhali hejtmanství v Brně. Při vyhlášení mobilizace 26.7.1914 odešlo ke svému pluku 60 občanů. Za celou dobu první světové války bylo odvedeno celkem 100 občanů. Deset z nich už se domů nevrátilo. Po založení demokratické republiky 28.10.1918, správu nad obcí do svých rukou dostává volený starosta s obecním zastupitelstvem. V tuto dobu vzniká první místnost radnice. 13. 2. 1928 bylo zahájeno vodoprávní řízení a za účelem výstavby údolní přehrady u Kníniček. Přehrada byla dána do provozu v roce 1940. Mezi roky 1955-1965 došlo k pozemkovým úpravám, při kterých, byla odebrána část kat. území podél levého břehu přehrady. V těchto úpravách přišla obec o cca 130 ha katastru. Po obsazení naší vlasti německou armádou 15. března 1939 byli nasazování naši občané na nucené práce do Říše. Několik občanů bylo také zavlečeno do koncentračních táborů. Celková škoda na movitém a nemovitém majetku byla odhadnuta zhruba na 3 miliony Kčs tehdejší měny. Po šesti letech okupace se začal vracet život do normálních kolejí a začalo se s likvidací válečných škod. V roce 1948 se dostává k moci komunismus, který vydržel u moci celých 40 let. V tomto období byl zbudován například vodovod, postavena samoobsluha a začalo se s plynofikací obce. Případné fotografie z nedávné minulosti obce naleznete také na strankách SK Rozdrojovice.