Úvod » Úvod » odstranění a ořez dřevin
9.11.2022

odstranění a ořez dřevin

EG.D   upozorňuje vlastníky či uživatele pozemků na potřebu  ořezu, popřípadě odstranění dřevin

Začíná doba vegetačního klidu, a to je právě čas na ořez či odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.

V případě, že vlastníci či uživatelé nemovitostí (pozemků) neodstraní nebo neprovedou ořez dřevin, mohou zaměstnanci nebo jiné pověřené osoby na základě plné moci vstoupit a nezbytné zásahy do dřevin provést vlastními prostředky.

Leták (pdf 53 kb).