Úvod » Úvod » poplatky za odpad a psy
4.2.2020

poplatky za odpad a psy

Vážení občané,

v průběhu února a března vybíráme poplatek za komunální odpad a poplatek za psa pro rok 2020.

Poplatek za odpad činí 500 Kč za každou trvale hlášenou osobu, nebo rodinný dům či objekt k rekreaci.

Poplatek za psa činí 100 Kč, za každého dalšího psa 150 Kč.

Poplatky lze uhradit v úřední dny na obecním úřadě, nebo bezhotovostně na bankovní účet 13522641/0100.

Pro platbu prosím použijte jako variabilní symbol Vaše číslo popisné, nebo číslo evidenční. Účel platby upřesněte ve zprávě pro příjemce.

Děkujeme