Úvod » Úvod » Pozor na přestupky proti veřejnému pořádku!!!
20.11.2011

Pozor na přestupky proti veřejnému pořádku!!!

Někteří z nás si neuvědomují, že při svém počínaní chovají tak, že jejich chování by mohlo být bráno jako přestupek ne-li rovnou trestný čin. Proto vznikl tento leták, který má upozornit na nejčastěji se vyskytující přestupky v naší obci:
1) Majitelé psů, potažmo osoba doprovázející tohoto psa, má povinnost uklízet výkaly po svém mazlíčkovi. Tato povinnost vyplývá z obecně závazné vyhlášky č.3/2000. Porušení této vyhlášky může být stíháno jako přestupek podle zákona č.200/1990 Sb.
2) Jelikož obec je provozovatelem splaškové kanalizace, upozorňujeme na častý výskyt dešťové vody v této kanalizaci. (Je poznat po každém dešti.) Vypouštění dešťové vody do splaškové kanalizace je přestupkem proti kanalizačnímu řádu. Dle zákona č.274/2001 o vodovodech a kanalizacích, je možné za tento přestupek udělit pokutu až do výše 200 000,-Kč. Navíc se tímto počínáním zvyšuje cena stočného pro každého uživatele. Navíc máme vytipovány přípojky, ze kterých se dešťová voda do splaškové kanalizace dostává.
3) Dále se taky velmi často opakuje vypouštění splašků do dešťové kanalizace, potažmo přímo do místního potoka. V horším případě rovnou na veřejné pozemky. To je opět přestupek proti obecně závazné vyhlášce č.3/2000 o udržování čistoty a pořádku na území obce Rozdrojovice. Porušení této vyhlášky může být stíháno jako přestupek podle zákona č.200/1990 Sb. To samé platí i pro odkládání jakýchkoliv dalších odpadů na veřejných pozemcích.
4) Dále informujeme, že se rozmáhají krádeže dřeva v Obecním lese. Chystají se rozsáhlé kontroly. Pokud bude někdo přistižen, bude předán Policii ČR.
Pokud se situace v nejbližší době nezlepší, budeme muset přejít k řešení jednotlivých přestupků a jejich stíhání.
Výbor veřejného pořádku obce Rozdrojovice