Úvod » Diskuzní fórum » údržba leden 2017

Diskusní fórum

« zpět na otázky

údržba leden 2017

Otázka:

Dobrý den, chci se zeptat, kam se poděl skvělý údržbář pan Galla, když napadl sníh ? Pokud je mi známo,byla zakoupena na zimu nová technika,ale bohužel, zatím žádné ráno, myslím ráno pro pracující od cca 5.30-8.00,kdy jdou děti do školy, nebyla vidět, slyšet v akci, ono uklízet přes den je sice pohodlné, leč pro občany už nijak moc užitečné. O víkendu jak vidno se už nepracuje vůbec, myslím že tento člověk je na tuto práci určen a tudíž by ji měl vykonávat ku prospěchu obce, potažmo jejím občanům,ne ku prospěchu svému a svých známých, ne-li nadřízeným a jejich obydlí. Myslím, že tento názor není jen můj (náš),ale tuším, že se vůbec nezveřejní, nebo se ihned smaže stejně jako veškerá kritika. Nespokojený občan M.H. P.S. První pokus byl vložen na diskusní fórum, bohužel diskusní není, když se dotazy neuveřejňují.....

Odpověď:

Dobrý den

Obvykle na anonymní podání nereagujeme, ale vzhledem k uvedeným tvrzení učiníme výjimku. Údržba pozemních komunikací probíhá dle schváleného plánu, který je k dispozici na obecním webu: http://www.rozdrojovice.cz/userfiles/files/vyhlasky_a_narizen/plan_zimni_udrzby_rozdrojovice_text.pdf
V plánu je mimo jiné i následující ustanovení:
6. Časové limity pro zahájení prací při údržbě komunikací a chodníků Vznikne-li závada ve schůdnosti a sjízdnosti v době od 22:00 do 5:00 hod. musí dojít k zahájení jejího zmírnění nejpozději v 6:00 hod.
Vznikne-li závada ve schůdnosti a sjízdnosti v době od 5:00 do 22:00 hod. nesmí doba od zjištění vzniku závady do doby zahájení jejího zmírňování přesáhnout 60 minut.
S odklízením sněhu se začíná v době, kdy vrstva napadlého sněhu dosáhne 5 cm. Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu provádí periodicky.
Uvedené časové limity jsou pro zahájení prací na úsecích I. pořadí a chodníků u ZŠ a MŠ Časové limity pro zahájení prací při údržbě komunikací II. pořadí jsou vázáné na dokončení prací při údržbě komunikací I. Pořadí a údržbě chodníků. Obecně však platí, že práce jsou zahájeny ihned po úklidu komunikací I. Pořadí a chodníků.
Tato činnost je průběžně kontrolována a doposud nebyla zjištěna žádná pochybení, takže anonymní tvrzení stěžovatele MH (mikehr70@gmail.com) pokládáme za nepravdivé a manipulativní. Občané mohou podat podněty k uvedenému plánu zimní údržby, tyto podněty budou vyhodnoceny a případné změny předloženy zastupitelstvu obce ke schválení. K osočení p. Gally, a spekulativním tvrzením o zneužití ku prospěchu známých a nadřízených se nebudeme vyjadřovat.Posouzení činnosti p. Gally ostatně učiní každý občan naší obce, který má oči otevřené.ZO

Zaslat dotaz do diskuse

* Údaje označené hvězdičkou (*) jsou povinné.