Úvod » Vzdělávací instituce » Školka » Zápis » Kritéria pro přijetí na školní rok 2019/20

Kritéria pro přijetí na školní rok 2019/20

Ředitel ZŠ a MŠ Rozdrojovice v souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), stanovil následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

1, v souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb. budou přednostně přijímány děti, které se hlásí k docházce do posledního ročníku předškolního vzdělávání - děti, které budou k 31. 8. 2019 starší 5-ti let, seřazeni dle data dřívějšíh narození

 

2, v souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb., budou dále přijímány děti s trvalým bydlištěm v Rozdrojovicích, seřazení dle data dřívějšího narození

 

3, děti bez trvalého bydliště v Rozdrojovicích, seřazení dle data dřívějšího narození