Úvod » Vzdělávací instituce » Školka » Zápis » Kritéria pro přijetí na školní rok 2018/2019

Kritéria pro přijetí na školní rok 2018/2019

Ředitel ZŠ a MŠ Rozdrojovice v souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), stanovil následující kritéria, podle ktarých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávánív mateřské školy v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překorčí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

1, v souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb. budou přednostně přijímány děti, které se hlásí k docházce do posledního ročníku předškolního vzdělávání - děti, které budou k 31. 8. 2018 starší 5-ti let, seřazeni dle data dřívějšíh narození

 

2, v souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb., budou dále přijímány děti s trvalým bydlištěm v Rozdrojovicích, seřazení dle data dřívějšího narození

 

3, děti bez trvalého bydliště v Rozdrojovicích, seřazení dle data dřívějšího narození