Úvod » Vzdělávací instituce » Školka » Uspořádání třídy

Uspořádání tříd

Mateřská škola je dvoutřídní, rozdělena na dvě třídy: ŠKOLKA 1 a ŠKOLKA 2.

 

ŠKOLKA 1

Třída je umístěna v nově zrekonstruované budově základní školy.

S dětmi pracují paní učitelka Renata Šindelářová a školní asistentka Jana Štěrbová

Provozní doba je pondělí a v pátek 7.45 - 15.00  v úterý 7.30 - 14.30, ve středu a ve čtvrtek 7.30 - 15.00 hod.

Režim dne:

7.00 - 8.00 - scházení dětí ve ŠKOLCE 2, ranní blok spontánních činností, individuálních řízených činností

8.00 - děti se přesouvají do ŠKOLKY 1, pokračují ve spontánních činnostech

8.45 - 9.15 ranní rituál, komunitní a diskusní kruh, ranní cvičení

9.15 - svačina

9.30 - 10.00 - tematické a projektové činnosti, pohybové činnosti, spontánní hry

10.00 - 12.00 - příprava na pobyt venku, pobyt venku, pohybové aktivity, školní zahrada, vycházky do lesa a na hřiště

12.15 - 12.45 - oběd, příprava na odpolední odpočinek, odcházení dětí po obědě

12.45.-14.15 - odpolední odpočinek, nejstarším dětem a dětem s nižší potřebou spánku je po odpočinku na lůžku nabízen klidový režim, děti vstávají individuálně, nejpozději všák ve 14.15 hod.

14.45 - odpolední svačina

15.00 - děti se přesouvají do ŠKOLKY 2

 

ŠKOLKA 2

Třída je umístěna v původní budově mateřské školy a je propojena krčkem s budovou základní školy.

S dětmi pracují: Kateřina Dobiášová - vedoucí učitelka

Ladislava Černochová - učitelka

Provozní doba je od 7.00 - 16.30 hod.

 

Režim dne:

7.00 - 8.30 - scházení dětí, ranní blok spontánních činnosti, individuálních řízených činnosti

8.30 - 8.45 - ranní cvičení

8.45 - 9.00 - svačina

9.00 - 9.30 - ranní rituál, komunitní a diskusní kruh, tematické činnosti, prožitkové činnosti, pohybové činnosti, spontánní hry...

9.30 - 11.30 - příprava na pobyt venku, pobyt venku, školní zahrada, vycházky do lesa a na hřiště, pohybové aktivity

11.45 - 12.15 oběd, příprava na odpolední odpočinek, odcházení dětí po obědě

12.15 - 14.15 - odpolední odpočinek, děti vstávají individuálně, nejpozději ve 14.15 hod.

14.45 - odpolední svačina

15.00 - 16.25 - odpolední spontánní činnosti, odcházení domů.