Úvod » Vzdělávací instituce » Školka » O nás » Informace o stravování

Informace o stravování

Dovoz stravy ze ŠJ Kuřim, Junagmanova ul.

Cena celodenního stravování včetně pitného režimu je 44,- Kč,

děti narozené před 31.8. 2010 47,- Kč.

Obědy odhlašuje mateřská škola.

Při náhlém onemocnění dítěte si můžete vyzvednou oběd - pouze první den - do jídlonosiče a to v době 11.00 - 11.15 hod. Zvonek Výdejna MŠ u vchodu do základní školy.

Měsíční úhradu stravného ve výši 880,- Kč, děti narozené před 31.8. 2010 ve výši 940,-Kč posílejte na účet číslo 27-5829370217/0100 nejpozději do 20. dne v měsíci.

Variabilní symbol vám bude přidělen na první třídní schůzce.

Vyúčtování bude provedeno 1x ročne - v červenci.