Úvod » Vzdělávací instituce » Školka » Akce školky

Pravidelné akce

 • Divadlo Radost
 • Divadlo Koráb
 • Divadlo Lídy Trnkové
 • Divadlo Sandry Riedlové
 • Dílny pro děti a rodiče
 • Akce se základní školou
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční nadílka
 • Vánoční besídka
 • Výlety po okolí Rozdrojovic - "Lesní čtvrtky"
 • Výlet do ZOO
 • Školka v přírodě
 • Spolupráce s knihovnou
 • Celé Česko čte dětem
 • Plavání
 • Výlet parníkem
 • Planetárium