Úvod » Vzdělávací instituce » Škola » Školní jídelna » Informace o stravování

Informace o stravování

Informace ke školní jídelně rodičům žáků základní školy

Po technických problémech při spuštění stravovacího systému bylo prvním krokem (po odevzdané přihlášce ke stravování ve ŠJ Rozdrojovice) vaše přihlášení do systému. Kartičku s přihlašujícími údaji by měli mít k dispozici rodiče všech do ŠJ přihlášených žáků. Heslem k přihlášení je číslo, které zůstává vaším variabilním symbolem. Heslo lze kdykoliv změnit za vaše nově vytvořené. V systému lze jednoduchým způsobem přihlašovat a odhlašovat obědy (do 9 hodin předchozího pracovního dne). Měsíční zálohové platby (jejich dosavadní výše je zachována) je nutné uhradit prokazatelně na účet ŠJ 123-1139620217/0100 nejpozději do 15. dne daného měsíce (vaši první platbu obědů na únor 2020 tedy do 15. 2. 2020). Od nového školního roku bude nutné platby uhradit ještě před zahájením měsíce stravování (tedy v měsíci srpnu na měsíc září). Bližší informace o stravování ve školním roce 2020-2021 dostanete během měsíce června 2020. Čipy ke stravování zaplatí žáci hotově co nejdříve ve výši 130 Kč svým třídním učitelům jako zálohovou platbu. Po skončení docházky dítěte v ZŠ Rozdrojovice vám bude tato částka vrácena. Při ztrátě čipu je částka 130 Kč v plné výši uhrazena rodiči škole.

S jakýmkoliv dotazem se prosím obracejte na paní vedoucí školní jídelny na e-mailovou adresu sjrozdrojovice@volny.cz nebo na telefonní číslo do školní jídelny 538 700 478.