Úvod » Vzdělávací instituce » Škola » Rozvrh hodin » Rozvrh hodin podle ročníků

Rozvrh hodin podle ročníků

Rozvrh vyučování podle ročníků ve školním roce 2017 – 2018

vyučovací

hodiny

8:00-8:45

8:55-9:40

10:00-10:45

10:55-11:40

11:50-

12:35

polední

přestávka

13:15-14:00

pondělí

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1. ročník

ČJ

M

ČJ

TV

2. ročník

ČJ

M

TV

ČJ

3. ročník

ČJ

M

PRV

ČJ

TV

4. ročník

VL

TV

AJ

ČJ sloh

M

5. ročník

VL

TV

AJ

ČJ sloh

M

úterý

1. ročník

M

ČJ

PRV

HV

2. ročník

M

ČJ

PRV

ČJ

3. ročník

M

ČJ

AJ

ČJ

4. ročník

M

AJ

ČJ

5. ročník

M

AJ

ČJ

středa

1. ročník

ČJ

M

ČJ

TV

2. ročník

ČJ

M

PRV

ČJ

TV

3. ročník

ČJ

M

TV

AJ

ČJ

4. ročník

ČJ

TV

AJ

VL

M g

5. ročník

ČJ

TV

AJ

VL

M g

čtvrtek

1. ročník

ČJ

PRV

ČJ

2. ročník

ČJ

M

ČJ

HV

3. ročník

ČJ

INF

M

AJ

HV

4. ročník

M

ČJ

INF

HV

ČJ čt

5. ročník

M

ČJ

INF

HV

ČJ čt

pátek

1. ročník

ČJ

M

ČJ

VV

2. ročník

ČJ

M

AJ

VV

3. ročník

ČJ

PRV

M

VV

4. ročník

M

ČJ

VV

VV

ČJ čt

5. ročník

M

ČJ

VV

VV

ČJ čt