Úvod » Vzdělávací instituce » Škola » Rozvrh hodin

Rozvrh hodin podle ročníků

vyučovací

hodiny

8:00-8:45

8:55-9:40

10:00-10:45

10:55-11:40

11:50-

12:35

12:45-13:30

13:15-14:00

pondělí

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1. ročník

ČJ

M

ČJ

TV

 

 

 

2. ročník

ČJ

M

ČJ

PRV

VV

 

 

3. ročník

ČJ

M

AJ

ČJ

VV

 

 

4. ročník

ČJ

M

HV

AJ

ČJ

 

 

5. ročník

ČJ

M

TV

AJ

VL

 

 

úterý

1. ročník

ČJ

M

PRV

HV

 

 

 

2. ročník

ČJ

M

TV

ČJ

 

 

 

3. ročník

ČJ

M

HV

ČJ

PRV

 

 

4. ročník

ČJ

M

TV

AJ

 

5. ročník

AJ

M

ČJ

 

 

středa

1. ročník

ČJ

M

ČJ

TV

 

 

 

2. ročník

ČJ

M

ČJ

HV

 

 

 

3. ročník

ČJ

M

TV

AJ

PRV

 

 

4. ročník

ČJ

M

ČJ

VL

AJ

 

 

5. ročník

M

VV

VV

AJ

ČJ

 

 

čtvrtek

1. ročník

ČJ

PRV

ČJ

 

 

 

2. ročník

AJ

M

PRV

ČJ

 

 

3. ročník

INF

ČJ

M

 

 

 

4. ročník

ČJ

M

INF

TV

 

 

5. ročník

M

ČJ

TV

INF

VL

 

ČJ

pátek

1. ročník

ČJ

M

ČJ

VV

2. ročník

M

ČJ

TV

ČJ

 

 

 

3. ročník

ČJ

M

AJ

TV

ČJ

 

 

4. ročník

M

ČJ

VL

VV

VV

 

 

5. ročník

M

ČJ

ČJ

HV