Úvod » Vzdělávací instituce » Škola » Pracovníci školy

Pracovníci školy

Mgr. Jiří Fidrmuc, ředitel, výchovný poradce, třídní učitel

Mgr. Martina Saxová, třídní učitelka

Mgr. Jaroslava Váňová, třídní učitelka, školní metodik prevence, zdravotnice

Mgr. Alena Vajdáková, třídní učitelka

Mgr. Lenka Rouzková, třídní učitelka

Mgr. Kateřina Lešová, učitelka, vychovatelka ŠD, metodik ICT

Renata Justová, učitelka, vychovatelka ŠD, koordinátor EVVO

PhDr. Radmila Janečková, asistent pedagoga, učitelka

Jana Lancouchová, účetní

Martina Zobačová, školnice, pracovnice ŠJ

Alena Cupáková, školnice, pracovnice ŠJ

Jaroslav Kolařík, údžbář, správce tělocvičny