Úvod » Vzdělávací instituce » Škola » Pracovníci školy

Pracovníci školy

Mgr. Jiří Fidrmuc, ředitel, výchovný poradce, třídní učitel

Eliška Slavíková, třídní učitelka

Mgr. Jaroslava Váňová, třídní učitelka, speciální pedagog, školní metodik prevence, zdravotnice

Mgr. Eva Stožická, třídní učitelka

Mgr. Kateřina Lešová, učitelka, vychovatelka ŠD, metodik ICT

Renata Justová, učitelka, vychovatelka ŠD, koordinátor EVVO

PhDr. Radmila Janečková, asistent pedagoga, učitelka

Věra Svrčinová, školnice, pracovnice ŠJ