Úvod » Vzdělávací instituce » Škola » Pracovníci školy

Pracovníci školy

Mgr. Jiří Fidrmuc, ředitel, výchovný poradce, třídní učitel

Mgr. Martina Saxová, třídní učitelka

Mgr. Jaroslava Váňová, třídní učitelka, školní metodik prevence, zdravotnice

Mgr. Eva Stožická, třídní učitelka

Mgr. Eva Vajdáková, třídní učitelka

Mgr. Kateřina Lešová, učitelka, vychovatelka ŠD, metodik ICT

Renata Justová, učitelka, vychovatelka ŠD, koordinátor EVVO

PhDr. Radmila Janečková, asistent pedagoga, učitelka

Jana Lancouchová, účetní

Martina Zobačová, školnice, pracovnice ŠJ