14.4.2010

Slovní druhy

Teď jsme se v českém jazyce učili citoslovce. Bum - prásk a už to umím.Viki