Úvod » Úvod » bioodpad do konce listopadu
24.11.2017

bioodpad do konce listopadu

Biologicky rozložitelný odpad bude možné ukládat na Sběrném dvoře Rozdrojovice pouze do konce měsíce listopad. Poté budou nádoby na bioodpad odstraněny a navráceny k 1.dubnu 2018.