Úvod » Úvod » Volby přísedících OS Brno-venkov
18.5.2022

Volby přísedících OS Brno-venkov

Volby přísedících Okresního soudu Brno-venkov na funkční období let 2022 - 2026.

Přísedícím může být stanoven státní občan České republiky, který je plně svéprávný a bezúhonný, jestliže jeho zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude svou funkci řádně zastávat a v den ustanovení dosáhl věku nejméně 30 let a souhlasí se svým ustanovením za přísedícího s přidělením k určitému soudu.

V případě, že byste měli zájem stát se přísedícím Okresního soudu Brno-venkov, jste občanem Rozdrojovic, prosím, nahlaste se nejpozději na OÚ do 30. května 2022.