Úvod » Úvod » parkování před dětským hřištěm
15.9.2021

parkování před dětským hřištěm

Žádáme občany parkující před dětským hřištěm u sběrného dvoru, aby parkovali své vozy tak, aby tím neomezovali přístup na toto hřiště maminkám s kočárky.

Postavit v odpoledních hodinách vůz přímo před branku na hřiště je velmi neohleduplné.