Úvod » Vzdělávací instituce » Školka » Akce školky » Pravidelné akce

Pravidelné akce

 • Divadlo Radost
 • Divadlo Koráb
 • Divadlo Lídy Trnkové
 • Divadlo Úsměv
 • Dílny pro děti a rodiče - podzimní, vánoční, velikonoční...
 • Akce se základní školou
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční nadílka
 • Vánoční besídka
 • Besídka ke Dni matek
 • Solná jeskyně
 • Výlety po okolí Rozdrojovic
 • Výlet do ZOO
 • Canisterapie
 • Školka v přírodě
 • Lyžařský kurz
 • Spolupráce s knihovnou
 • Celé Česko čte dětem

Připravujeme:

 • Plavání
 • Logopedie
 • Brněnská filharmonie
 • Výlet parníkem
 • Planetárium