Úvod » Vzdělávací instituce » Škola » Školní jídelna » Informace o stravování

Informace o stravování

Informace rodičům strávníků školní jídelny – výdejny na ZŠ Rozdrojovice

 

Dovoz obědů ze ŠJ Kuřim, Jungmannova ul. ; tel.  541230342 klapka 25 , 736607572 ; e-mail  jidelna@zskj.cz

  • Cena obědu: 27 Kč (žáci narození do 31. 8. 2006), ostatní 24 Kč
  • Obědy přihlašují / odhlašují  rodiče den předem nejpozději do 11 hodin do ŠJ Kuřim.
  • Jídlo je možné vydat do jídlonosičů jen první den vícedenní absence žáka ve škole a to do přineseného jídlonosiče v době od 11 do 11:30 hodin, případně do označených jídlonosičů ponechaných ráno ve školní jídelně-výdejně.
  • Zálohovou měsíční úhradu obědů ve výši 540 Kč (žáci narození do 31. 8. 2006) a 480 Kč (ostatní žáci) uhraďte prosím na bankovní účet  organizace 27-5829370217 /100  pod variabilním symbolem (číslo popisné Vašeho bydliště) nejpozději do 10. dne daného měsíce. Pokud nebude platba k danému datu připsána na účet organizace, bude dítěti pozastaven výdej obědů až do zaplacení pohledávky.

              Použijte prosím trvalého či jednorázového bankovního  příkazu k provádění plateb stravného a do kolonky zpráva příjemci uveďte prosím vždy jméno žáka a účel platby (platba složenkou jen na přímé vyžádání rodičů).  Děkujeme za pochopení.

Přeplatek obědů za školní rok 2015-2016  bude poukázán na váš bankovní účet do poloviny září, o případném nedoplatku budete informováni a částka by byla připočtena k platbě na měsíc září.

ŠJ Kuřim, Jungmannova, nabízí žákům také možnost odebírat dietní obědy do vlastních jídlonosičů (nutné je potvrzení od lékaře).