Úvod » Úvod » přechodná úprava provozu v ulici brána
15.5.2017

přechodná úprava provozu v ulici brána

Od čtvrtka 18.5.2017 započnou stavební práce v ulici Brána (od autobusové zastávky po křižovatku), s tím bude spojena přechodná úprava provozu (jednosměrný provoz). Dotčené místo bude osazeno dopravním značením upravující přednost jízdy (případně semafory). Po dokončení stavebních prací na ulici Brána se přesune přechodná úprava provozu na ulici Za Humny. Pro spoluobčany bydlící v ulici Za Humny bude vyznačena objízdná trasa (kolem školy). Veškeré stavební práce na akci nazvané "Úprava komunikace na vjezdu do obytné zástavby v Rozdrojovicích, lokalita Za Humny" by měli trvat maximálně 3 měsíce.